Mange års erfaring

Hos Advokaterne Arup & Hvidt har vi mere end 80 års erfaring med at forvalte, drive og administrere fast ejendom. Vi varetager samtlige aspekter inden for fast ejendom og entreprise og vi har tilmed vundet priser i form af Renover-prisen for et af vores renoveringsprojekter.
VORES BOLIGAFDELING varetager dels administrationen af udlejningsejendomme, ejerforeninger og andelsforeninger og dels salg af ejerlejligheder i vores restejendomme. I afdelingen administrerer vi mere end 280 boliglejemål, Ca. 40 ejer- og andelsforeninger og ca. 30 erhvervslejemål og har dermed jævnligt lejemål til leje. Arup&Hvidt varetager selv genudlejning af både bolig og erhverv dels via netværk og dels ved brug af diverse boligportaler. Hos Arup&Hvidt lægger vi stor vægt på energirenovering af alle vores udlejningsejendomme og når mulighederne opstår istandsætter vi gerne vores lejemål indvendigt også. Hos Arup&Hvidt har du som lejer den direkte kontakt med udlejer repræsentant, hvilket gør kommunikationsvejene kortere og skaber tryghed hos vores lejere.
VORES ADVOKATER (boligadvokater) sørger for, at du som klient hos os, i forbindelse med køb af en ejendom/lejlighed, får den rette juridiske vejledning og juridiske gennemgang af samtlige handlens dokumenter. Med et advokatforbehold i købsaftalen sikrer du dig, at vi kan hjælpe dig trygt igennem dit boligkøb og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør afklares/undersøges nærmere/forhandles (inden for den i købsaftalen fastsatte frist – er det nødvendigt at fristen forlænges, skal vi nok bede om det). Endvidere sørger vi for at udarbejde og tinglyse skødet på ejendommen og udarbejde refusionsopgørelse og hvad handlen ellers kræver for, at du som køber når trygt i hus med dit boligkøb.
BYGGETEKNISK AFDELING
Vi har in house en byggeteknisk afdeling, som har stor erfaring med byggesager – store som små. Vi benytter os af vores byggetekniske afdeling på alle vores udlejningsejendomme og langt de fleste af de ejer- og andelsforeninger vi administrerer, benytter ligeledes en af vores faste, byggetekniske rådgivere i forbindelse med inspektionsydelser og ved entrepriser på ejendommen.